شناخت نامه نهج البلاغه
66 بازدید
محل ارائه: دانشکده مجازی علوم حدیث
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شناخت نامه نهج البلاغه در 16 فصل تنظیم شده است. 7 فصل مباحث پیرامونی مانند زمینه های تدوین نهج ، شروح و ترجمه هاست و 9 فصل مباحث محتوایی مانند توحید ، سیاست،اقتصاد و دنیا در نهج البلاغه بررسی شده است که انشاء الله به همت انتشارات سمت چاپ خواهد شد.