شناخت نامه نهج البلاغه
55 بازدید
ناشر: سمت
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشناخت نامه نهج البلاغه کتابی است که در سه بخش پیرامونی ، محتوایی و اعتبار سنجی نهج البلاغه برای دو واحد درسی تدوین شده است. امامت و امام علی در نهج البلاغه نخستین فصل کتاب است و پس از آن به مباحث پیرامونی مانند زندگی نامه و آثار سید رضی ، ساختار شناسی نهج البلاغه ، شرح ها و ترجمه ها ، رابطه قرآن و نهج البلاغه پرداخته است . در بخش محتوایی نخست شیوه مطالعه موضوعی نهج البلاغه بررسی شده است و سپس موضوعات توحید ، معاد ، دنیا ، سیاست ، فرهنگ و اقتصاد در نهج البلاغه تبیین شده است . در سومین بخش شبهه استناد نهج البلاغه طرح و پاسخ داده شده است. این کتاب در اسفند 89 چاپ و در اردیبهشت 90 منتشر شد