تفسیر قرآن ناطق( شرح زیارت جامعه کبیره)
62 بازدید
ناشر: مشعر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
زیارت جامعه کبیره ادب نامه شیعه موحد در برابر امامان معصوم است که یادگار امام هادی (ع) است. تفسیر قرآن ناطق سلسله مباحث آیة الله ری شهری است که احمد غلامعلی آن را قلمی کرده است . در این شرح با استفاده از آیات قرآن و احادیث اهل بیت تمام عبارت ها به گونه ای مختصر تبیین شده است.