البر "در کتاب دائره المعارف قرآن کریم"
55 بازدید
محل نشر: مرکز فرهنگ معارف قرآن 1385
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی